DBHA

De Bynære Havnearealers Affaldsværk A/S (DBHA A/S) driver det fælles stationære affaldssug på Aarhus havn.

DBHA A/S er et "hvile i sig selv" selskab, baseret på konstruktioner, som man bl.a. kender fra vandværksselskaber i Danmark. Lejekontrakterne er udarbejdet således, at et evt. overskud vil blive tilbagebetalt til brugerne.

DBHA A/Ss bestyrelse består dels af repræsentanter for de tilsluttede brugere af det fælles stationære affaldssug dels Fonden Århus MiljøCenter.