Status for drift af affaldssuget


Her kan du se den aktuelle status for affaldssugets drift:

Driftsstatus: Normal drift

Driftsstatus ændres hvis mere end én bygning er berørt af et driftstop.


Driftsstop i 2023:

29-11-2023 til 30-11-2023: Ø4 (Hotel- og Theaterkarreen samt AARhus og Kampanilen) er midlertidigt ude af drift.

09-11-2023 til 10-11-2023: Prop i hovedrør der først forhindrede tømning af Z-huset, Ø1 Lighthouse bebyggelserne og Pakhusene Work/Living. Senere flyttede proppen sig og forhindrede tømning af samtlige ejendomme. Det lykkede ikke at finde årsag til proppen.

24-07-2023 til 31-07-2023: Driftsstop for Z-huset og Ø1 LightHouse bygningerne, omfattede både "Restaffald" og "Papir og småt pap". Hovedrøret var blokeret af en 40 cm lang træbjælke.