Sortering af affald


Affald fra privatboliger skal afleveres i de anviste indkast.
I affaldssuget må man aflevere:

- Restaffald
- Papir og småt pap

Alle øvrige affaldsfraktioner skal afleveres jf. affaldsregulativet for Aarhus Kommune.

Her er link til Kredsløbs vejledning til sortering af affald for private boliger.