Tilslutningspligt

Affald fra private boliger
For byggefelter på Aarhus Ø (De Bynære Havnearealer) udbudt efter 1. januar 2012 gælder, at nye boliger har pligt til at tilslutte sig affaldssuget ejet af De Bynære Havnearealers Affaldssug A/S (DBHA).

Affald fra erhverv
Dagrenovations lignende erhvervsaffald er jf. Aarhus Kommunes regulativ for erhvervsaffald pligtige til at bliver tilsluttet affaldssuget på Aarhus Ø. Kontakt DBHA A/S for en afklaring af mulighederne for bortskaffelse af erhvervsaffald med affaldssug.

Hvilket affald kan bortskaffes med affaldssuget
Affaldssuget kan i dag bortskaffe restaffald, dagrenovations lignende erhvervsaffald og papir, men vil i fremtiden måske udbygges til at kunne håndtere yderligere fraktioner af genanvendeligt affald.