Kilde Envac

Stationært affaldssug

Et affaldssug er et system til at bortskaffe affald gennem et rørsystem. Ved at suge affaldet opnår man flere fordele:

  • En skjult affaldsløsning
  • En hygiejnisk affaldsløsning
  • Minimering af tung trafik i området ved tømning
  • Bedre udnyttelse af bolig- og kontorarealer

Affaldssuget er af den type, der kaldes et stationært affaldssug. Det betyder, at der er en affaldssugecentral, hvortil alt affaldet suges. Anlægget kan suge både husholdnings- og papiraffald. Ved at suge de to typer affald på forskellige tidspunkter og til forskellige containere, kan man holde affaldet adskilt. Når affaldet er suget til det stationære affaldssug, komprimeres affaldet i en komprimatorcontainer, som afhentes med en ophalerbil af en renovatør. Dagrenovationen køres til forbrænding på Lisbjerg Forbrændingsanlæg, og papiret sendes til genanvendelse.

Anlægget håndterer også småt brændbart erhvervsaffald, dette affald suges til en separat container og behandles som restaffaldet fra boligerne.

Systemet er leveret af Envac Danmark A/S. For detaljer vedrørende affaldssug kan man besøge deres hjemmeside, her.